වෙසක් මල් දන්සල – 2023

වසර 40 ක අතීතයක සිට කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන වෙසක් මල් දන්සල මෙවරත් දිසා කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි 2023.05.06 දින පෙ.ව 8.00 සිට…

Continue Readingවෙසක් මල් දන්සල – 2023

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ බක්මහ උළෙල 2023

කළුතර දිසා බාදක්ෂ බක්මහ උළෙල 2023 අප්‍රේල් මස 29 වන දින මතුගම ශාන්ත මේරි විදුහල් පරිශ්‍රයේදී බාලදක්ෂ දරු දැරියන් ප්‍රමුඛ 800 ක් පමණ පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වින. දරුවන් අතරින් ගිලිහි යන…

Continue Readingකළුතර දිසා බාලදක්ෂ බක්මහ උළෙල 2023

CUB SCOUTING FOR EVERYONE – කුසලතා සම්මානයක් කළුතර දිසාවට

2019 වසරේ ආරම්භ වූ “CUB SCOUTING FOR EVERYONE” දැයේ සියලු දරුවන් පෝතක බාලදක්ෂයන් කරමු" යන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට දායක වීම වෙනුවෙන් කුසලතා සම්මානයක් 2023.01.29 දින පැවති සියලුම ස.දි.කො. වරුන්ගේ…

Continue ReadingCUB SCOUTING FOR EVERYONE – කුසලතා සම්මානයක් කළුතර දිසාවට

බප/මතු/ මයුර විශේෂ පාසලේ දරුවන් බාලදක්ෂ පදක්කම් ලබයි

මයුර විශේෂ පාසලේ දරුවන් බාලදක්ෂ ලෝකයට ඇතුළත් වීමේ සිහිනය 2023.03.24 වන දින උත්සවශ්‍රීයෙන් සිදුවුණා. මේ මහඟු කර්තව්‍යය කළුතර දිසා බාලදක්ෂ කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වුණා. විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත…

Continue Readingබප/මතු/ මයුර විශේෂ පාසලේ දරුවන් බාලදක්ෂ පදක්කම් ලබයි