ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද වැඩසටහන් මාලාව

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන්  කළුතර දිසා කොමසාරිස් තුමන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ දිසා සංවත්සර වැඩසටහන් මාලාව ඉතාම සාර්ථකව නිමාවට පත්වන ලදී. ⚜ වසර 110 සංවත්සර පළමු…

Continue Readingශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද වැඩසටහන් මාලාව

Jota-Joti 2022

ලෝක ජොටා හා ජොටී වැඩසටහන 2022 ඔක් 14 සිට 16 දක්වා සාර්ථකව පැවැති අතර එයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය මගින් දිවයිනේ දිසාවන්ට කරන ලද මගපෙන්වීම යටතේ කළුතර දිසාවේද සාර්ථකව…

Continue ReadingJota-Joti 2022

විශ්ව බාලදක්ෂ පාපැදි ජැම්බරිය 2022

විශ්ව බාලදක්ෂ පාපැදි ජැම්බරිය 2022 ඔක්තොම්බර් මස 08 සිට 09 දක්වා ලොව විවිධ රටවල්වල සාර්ථකව පැවති වැඩසටහනකි. මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව පාලින්දනුවරදී පැවති විශේෂ වැඩසටහනට කළුතර දිසාව නියෝජනය කරමින් මතුගම සී.…

Continue Readingවිශ්ව බාලදක්ෂ පාපැදි ජැම්බරිය 2022

ලෝක පරිසර දිනය – 2021

පියවර 3 කින් ලෝක පරිසර දිනය උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරන්න ගසක් සිටුවන්න පින්තුරයක් ගන්න ගූගල් පෝරමයේ උඩුගත කරන්න Open Google Form (උඩුගත කිරීමට මෙය Click කරන්න.)  ඉක්මන් කරන්න ! වටිනා සහතිකයක් දිනා…

Continue Readingලෝක පරිසර දිනය – 2021