ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද වැඩසටහන් මාලාව

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන්  කළුතර දිසා කොමසාරිස් තුමන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ දිසා සංවත්සර වැඩසටහන් මාලාව ඉතාම සාර්ථකව නිමාවට පත්වන ලදී. ⚜ වසර 110 සංවත්සර පළමු…

Continue Readingශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද වැඩසටහන් මාලාව

110 වන ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංවත්සරය – කළුතර දිසා වැඩසටහන

110 වන ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංවත්සරය - කළුතර දිසා වැඩසටහන දිනය : 2022.12.23 වේලාව : සවස 2.00 සිට රත්‍රී 7.30 දක්වා ස්ථානය : කළුතර විද්‍යාලය ජාතික පාසල සෑම බාලදක්ෂ සමූහයකින්ම…

Continue Reading110 වන ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංවත්සරය – කළුතර දිසා වැඩසටහන

SL Scout Care 2022 – Community Kitchen Kalutara District Program – Inauguration Ceremony

SL Scout Care 2022 - Community Kitchen වැඩසටහනට සමගාමීව පවත්වන ලද කළුතර දිසාවේ සමාරම්භක වැඩසටහන 12 වන කළුතර සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ බාලක අංශයේ මෙහෙයවීමෙන් අගලවත්ත බැපිටීස්ට් දේවස්ථානයේදී සාර්ථකව…

Continue ReadingSL Scout Care 2022 – Community Kitchen Kalutara District Program – Inauguration Ceremony

Home Gardening Project

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ඉදිරි දැක්ම වැඩ සටහන යටතේ මෙම ගෙවතු වගා වැඩසටහන සෑම සිඟිති, පෝතක, බාලදක්ෂ, මානවක සහ බාලදක්ෂ ආචාර්ය යන සියලුම සාමාජිකයන්ගේ ගෙවතුවල ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.…

Continue ReadingHome Gardening Project

කලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති

කලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් විසින් 74 වන නිදහස් දිනය සැමරීමට සමගාමීව විවිධ වැඩසටහන් කළුතර දිසා කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකරන ලදී. ඒ අතරින්…

Continue Readingකලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති