කළුතර දිසා බාලදක්ෂ බක්මහ උළෙල 2023

කළුතර දිසා බාදක්ෂ බක්මහ උළෙල 2023 අප්‍රේල් මස 29 වන දින මතුගම ශාන්ත මේරි විදුහල් පරිශ්‍රයේදී බාලදක්ෂ දරු දැරියන් ප්‍රමුඛ 800 ක් පමණ පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වින. දරුවන් අතරින් ගිලිහි යන…

Continue Readingකළුතර දිසා බාලදක්ෂ බක්මහ උළෙල 2023

CUB SCOUTING FOR EVERYONE – කුසලතා සම්මානයක් කළුතර දිසාවට

2019 වසරේ ආරම්භ වූ “CUB SCOUTING FOR EVERYONE” දැයේ සියලු දරුවන් පෝතක බාලදක්ෂයන් කරමු" යන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට දායක වීම වෙනුවෙන් කුසලතා සම්මානයක් 2023.01.29 දින පැවති සියලුම ස.දි.කො. වරුන්ගේ…

Continue ReadingCUB SCOUTING FOR EVERYONE – කුසලතා සම්මානයක් කළුතර දිසාවට

166 වන බීපී දින සැමරුම – කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන

ලෝක බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ ශ්‍රීමත් රොබට් ස්ටීවන්සන් ස්මිත් බේඩන් පවෙල් සාමි තුමාගේ 166 වන ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් ලොව පුරා බාලදක්ෂයින් සෑම වසරකම පෙබරවාරි 22 වන දින බීපී දින සැමරුම් උත්සවාකාරයෙන්…

Continue Reading166 වන බීපී දින සැමරුම – කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද වැඩසටහන් මාලාව

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන්  කළුතර දිසා කොමසාරිස් තුමන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ දිසා සංවත්සර වැඩසටහන් මාලාව ඉතාම සාර්ථකව නිමාවට පත්වන ලදී. ⚜ වසර 110 සංවත්සර පළමු…

Continue Readingශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද වැඩසටහන් මාලාව