දොළොස්වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මානවක සමාජයෙන් බිහිකරන ලද පළමු මානවකයන් දස දෙනා දිවුරුම් දෙති.

දොළොස්වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මානවක සමාජයෙන් බිහිකරන ලද පළමු මානවකයන් දස දෙනා දිවුරුම් දෙති.

Achievements Activities Greetings News Rovers
දොළොස්වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මානවක සමාජයෙන් බිහිකරන ලද පළමු මානවකයන් දස දෙනා දිවුරුම් දීමේ උත්සවය 2023.01.28 දින ඉතා සාර්ථක අන්දමින් සිදු...
Read More
සහය දිසා කොමසාරිස්වරුන් සහ දිසා බාලදක්ෂ නායකයින් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන සහ සුහද හමුව – 2023

සහය දිසා කොමසාරිස්වරුන් සහ දිසා බාලදක්ෂ නායකයින් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන සහ සුහද හමුව – 2023

Achievements Activities Annual Programe CUB Greetings News Rovers Scouts SINGITHI
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ඉදිරි දැක්ම උදෙසා දිසා කොමසාරිස් තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2023 ජනවාරි මස 22 වන දින මතුගම Cozy Island...
Read More
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ නව පෝතක සහය ප්‍රධාන කොමසාරිස් ධූරය ‌රේණුකා සිල්වා මහත්මියට

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ නව පෝතක සහය ප්‍රධාන කොමසාරිස් ධූරය ‌රේණුකා සිල්වා මහත්මියට

Achievements CUB National News
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ නව පෝතක බාලදක්ෂ සහය ප්‍රධාන කොමසරිස් ධූරයට තේරී පත් වූ රේණුකා සිල්වා මහත්මියට (පුහුණු කිරීමේ නායක)...
Read More
146 වන බාලදක්ෂ 4 වන අදියර උසස් පාඨමාලාාව

146 වන බාලදක්ෂ 4 වන අදියර උසස් පාඨමාලාාව

Achievements News Scouts
4 වන අදියර 146 වන බාලදක්ෂ උසස් පාඨමාලාවේ කළුතර දිසා සහභාගිත්වය ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමා සහ ජාතික පුහුණු කිරීමේ කොමසාරිස්තුමා සමගින් සුබ...
Read More
National Adult Award Winners – 2022

National Adult Award Winners – 2022

Achievements National News
National Adult Award Ceremony organized by Sri Lanka Scout Association will be held on 17-07-2022 at Gold Sands Hotel, Negombo....
Read More
Congratulations to Mr. Niyomal Wijegunawardena

Congratulations to Mr. Niyomal Wijegunawardena

Achievements Greetings National News
The Kalutara District Scout Association extends its warmest congratulations to Mr. Niyomal Wijegunawardena, District Representative of Kalutara District, who was...
Read More
රේණුකා සිල්වා මහත්මිය (පුහුණූ කිරීමේ නායක) නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිඟිති පොතක) ධූරයට පත්වෙයි

රේණුකා සිල්වා මහත්මිය (පුහුණූ කිරීමේ නායක) නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිඟිති පොතක) ධූරයට පත්වෙයි

Achievements CUB National News SINGITHI
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ජාතික පුහුණු කිරීමේ මණ්ඩලයේ නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිගිති හා පෝතක බාලදක්ෂ) ලෙස තේරී පත් වූ...
Read More
කළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

කළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

Achievements National News
12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහයේ බාලදක්ෂ ආචාර්ය, කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ දිසා බාලදක්ෂ ආචාර්ය සශික අනුශාන් මුණසිංහ මහතා 2022...
Read More
කළුතර දිසාවේ පලමු නිල මාධ්‍ය ඒකකය පිහිටුවයි.

කළුතර දිසාවේ පලමු නිල මාධ්‍ය ඒකකය පිහිටුවයි.

Achievements Activities News Rovers Scouts SINGITHI
කළුතර දිස්ත්‍රික් බාලදක්ෂ කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ  කළුතර දිසාවේ මාධ්‍ය අංශයේ කාර්‍යයන් තවත් ශක්තිමත්ව වඩාත් සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම...
Read More
ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

Achievements Activities National News Scouts
ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය - 2022 ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය මගින් සංවිධානය කළ ජනාධිපති ප්‍රදානය සහතින පත් ප්‍රදානෝත්සවයේ බස්නාහිර...
Read More
NTC appointed Mrs. Padmini Kularathne (ADC Cub) – as the Assistant Leader Trainer (ALT)

NTC appointed Mrs. Padmini Kularathne (ADC Cub) – as the Assistant Leader Trainer (ALT)

Achievements News
Congratulations!!! We are happy to inform that the National Training Commissioner appointed Mrs. Padmini Kularathne (ADC Cub) - Kalutara District...
Read More
කළුතර සිගිත්තෝ 2022 වැඩ අරඹති

කළුතර සිගිත්තෝ 2022 වැඩ අරඹති

Achievements Activities Annual Programe News SINGITHI
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ "ඉදිරි දැක්ම" වැඩපිළිවෙළ අනුව, සංඛ්‍යාත්මක සහ ගුණාත්මක බවින් පිරිපුන් බාලදක්ෂ දිසාවක් බිහිකිරීමේ අරමුනින් 2022 වර්ශයේ සිගිති...
Read More
1 2