විශ්ව බාලදක්ෂ පාපැදි ජැම්බරිය 2022

You are currently viewing විශ්ව බාලදක්ෂ පාපැදි ජැම්බරිය 2022
විශ්ව බාලදක්ෂ පාපැදි ජැම්බරිය 2022 ඔක්තොම්බර් මස 08 සිට 09 දක්වා ලොව විවිධ රටවල්වල සාර්ථකව පැවති වැඩසටහනකි. මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව පාලින්දනුවරදී පැවති විශේෂ වැඩසටහනට කළුතර දිසාව නියෝජනය කරමින් මතුගම සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මධ්ය මහා විදුහලේ ක්රිස්ටෝපියන් බාලදක්ෂ සමූහයෙන් බාලදක්ෂයින් කණ්ඩායමක් හා නායකයින් සහභාගී විය.
පාපැදි හා වෙනත් ආධාරක රථ පිරිවරා ගමන් කළ එම කණ්ඩායම 2022.10.08 වන දින උදෑසන මතුගම සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැදි විදුහෙලන් ආරම්භ කර අගලවත්ත නගරය හරහා බදුරලිය දක්වා ගමන් කරන ලදි. කඹුරාවල කුරුදුගස්මානාන විහාරස්ථානයේ වෙනත් දිසා වලින් පැමිණි බාලදක්ෂයින් ද සමගින් එක්ව පැවති විශේෂ උත්සවෙය්දී මතුගම කලාපය නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ නියෝජ්ය අධ්යාපන අධ්යක්ෂක පාසැල් පරිපාලන දුල්මිණී සේනානායක මහත්මියගේ ආශිර්වාදෙයන් හා විහාරස්ථානෙය් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා හා දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව දිසාව නියෝජනය කරමින් පැමිණි දිසා කොමසාරිස් නාමල් පියන්ත ගුරුසිංහ මහතා සහ මූලස්ථානය නියෝජනය කරමින් පැමිණි සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් සශික අනුශාන් මුණසිංහ යන මහත්වරුන්‌ගේ දැනුවත් කිරීම් වලට පසු බදුරලිය නගරය හරහා ගමන් ගන්නා ලදි. මතුගම ආනන්ද ජාතික පාසලේ බාලදක්ෂ ආචාර්ය සජීව විජේසුන්දර මහතා සහ බාලදක්ෂ නායක ඩිලන්ත මහතා යන මහත්වරුන් ද මෙම වැඩසටහනට සහභාගි විය.
ප.ව 1.30 ට පමණ මොරපිටිය තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ විශේෂ අධ්යයන චාරිකාවෙන් අනතුරුව සියළු දෙනා නැවත මතුගම නගරය බලා පිටත්විය.
අතරමැද දී බදුරලිය පොලිසියේ රථවාහන අංශයේ ස්ථනාධිපති විසින් මාර්ග නීති පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලදී.
ඉතා වටිනා වැඩසටහන් රාශියකින් සමන්විත මෙම අපූර්ව පාපැදි සවාරිය කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින්ට සහ සහභාගී වූ වෙනත් දිසා වල බාලදක්ෂයින්ට ඉතා වටිනා අත්දැකීම් රාශියක් ලබාදුන් වැඩසටහනක් විය.
මෙම වැඩසටහන කළුතර දිසාවේ සංවිධානය කරනු ලැබුවේ දිසා බාලදක්ෂ ආචාර්ය චමිල ඉඳුනිල් මහතා විසිනි. මෙවන් වටිනා නවමු අත්දැකීමක් සහිත වැඩසටහනක් බාලදක්ෂ දරුවන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳ කළුතර දිසාවේ විශේෂ ස්තූතිය එතුමන්ට හිමි වේ.
මේ සදහා කළුතර දිසාවේ මානවක බාලදක්ෂයින්ගෙන් ලැබුනු සහයෝගයද අගය කළ යුතු වේ.

Leave a Reply