සිඟිති මිණිමුතු – 2023

You are currently viewing සිඟිති මිණිමුතු – 2023
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ කළුතර දිසා ශාඛාව මගින් ප්රථම වරට සිඟිති මිණි මුතු මිත්රත්ව වැඩසටහන බප/කළු/දොඩංගොඩ කොස්වත්ත ජනාධිපති විද්යාලයෙදී 2023.12.23 දින පවත්වන ලදී. ප්රධාන ආරාධිත සහය ප්රධාන කොමසාරිස් (සිඟිති) චන්ද්රානි ප්රනාන්දු මෙනෙවියගේ සහ විශේෂ ආරාධිත සහය ප්රධාන කොමසාරිස් (පෝතක) රේණුකා සිල්වා මහත්මියගේ හා දිසා කොමසාරිස් නාමල් ප්රියන්ත ගුරුසිංහ මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා මිත්රත්ව කදවුර පවත්වන ලදී. සහය දිසා කොමසාරිස් (සිඟිති) ගයානි ජයවර්ධන මහත්මියගේ සංවිධානයෙන් පැවති මිත්රත්ව කදවුර සදහා කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ විධායක සභාවේ සභාපති ශ්රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර විභාග කොමසාරිස් සුසන්ත වීරසිංහ මහතා, සහය දිසා කොමසාරිස්වරුන්, දිස්ත්රික් බාලදක්ෂ ආචාර්ය මහත්ම මහත්මීන් හා සිඟිති බාලදක්ෂ ආචාර්ය මහත්ම හා මහත්මීන් රැසක් මෙම වැඩසටහන සදහා සහභාගි වී තම දායකත්වය දක්වන ලදී.
සිඟිති බාලදක්ෂයින් සදහා විශේෂිත වූ සවන් දීමේ ක්රීඩා, අත්කම් හුරුව චිත්ර පාට කිරීම් කතන්දර කීම, විනෝදාත්මක වැඩසටහන් මෙන්ම ගීත පොකුර වැඩසටහනින් විචිත්රවත් වූ මෙය දරුවන්ට නවමු අත්දැකීමක් ලබා දුන් සාර්ථක වැඩසටහනක් ලෙස හැදින්විය හැක.
මාධ්ය ඒකකය
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමය

Leave a Reply