කළුතර දිසා පෝතක රන් දහර – 2023

You are currently viewing කළුතර දිසා පෝතක රන් දහර – 2023

පෝතක රන්දහර 2023

කළුතර දිසාවේ පෝතක බාලදක්ෂ අංශය මගින් 2023.12.29 වන දින බේරුවල ආරියවංශ විද්යාලයේදී පැවති කල මෙම ජාතික වැඩසටහන සදහා ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස, බේරුවල කොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ජයන්ත සෝමරත්න මහතා ද සෙසු ආරාධිත අමුත්තන් අතර, බේරුවල ආරියවංශ ජාතික පාසලේ වර්තමාන විදුහල්පති තුමිය හංසිකා විමලරත්න මැතිනිය, නියෝජ්ය විදුහල්පති තුමිය චන්දිමා මහත්මිය, කළුතර දිසාවේ දිසා කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මැතිතුමා ඇතුලු සියලුම සහය දිසා කොමසාරිස් වරුන්, ආරියවංශ ජාතික පාසලේ හිටපු ආචාරිණී කමනි සිල්වා මහත්මිය ඇතුලු සියලුම ආකේලාවරුන් සහභාගි වූහ.
මෙදින දවස පුරා පෝතක බාලදක්ෂ දරුවන්ගේ රන් තරුව ප්රදානය සදහා වන ප්රායෝගික අවශ්යතා සම්පූර්ණ කිරීම සදහා විවිධ ක්රියාකාරකම් රැසක් සංවිධානය කර තිබුණි.
රතුමල වැඩසටහන සදහා ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහය ප්රධාන කොමසාරිස් රේනුකා සිල්වා මැතිනිය සහභාගි වූ අතර, ප්රථමාධාර පුහුණුව සදහා සහය දිසා කොමසාරිස් (මාධ්ය) නුවන් ජීවන්ත මහතාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් කටුගහහේන ප්රාදේශීය රෝහලේ ප්රධාන වෛද්ය නිළධාරී රංජිත් දිසානායක මහතාගේ පුත් සනුජ දිසානායක මහතා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදි. එසේම පානදුර හොරණ දිසාවේ මානවක අංශය භාර සහය දිසා කොමසාරිස් තුශාර මහතා, සහය දිසා කොමසාරිස් මල්කාන්ති මහත්මිය, මිතුනි දියනිය, යන අයගේද සම්පත් දායකත්වය ක්රියාකාරකම් සදහා ලබාදෙන ලදි. මෙම දරුවන් සහ අමුත්තන් වෙනුවෙන් ලබාදුන් සංග්රහය සදහා අනුග්රහය ආරියවංශ පෝතක රැලේ දෙමව්පියන් විසින් සිදු කරන ලදි. ආරියවංශ ජාතික පාසලේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහ අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ද නොමද සහය මේ සදහා ලබා දෙන ලදි. ආරියවංශ විදුහලේ ශිෂ්ය නායක නායිකාවන් ද මෙම වැඩසටහනේ සංවිධාන කටයුතු සදහා විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලදි.
මෙම වැඩසටහන සදහා
  1. සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර විදුහල
  2. ආනන්ද ශාස්ත්රාලය මතුගම
  3. බේරුවල ආරියවංශ ජාතික පාසල
  4. පාදාගොඩ මහ විදුහල
යන පෝතක රැළවල පෝතකයින් සහභාගී වූහ. මෙම සාර්ථක වැඩසටහන කළුතර දිසාවේ සහය දිසා කොමසාරිස් (පෝතක) පද්මිණී කුලරත්න මිය විසින් සංවිධානය කරන ලදි.
ඡායාරූප : සුමෝටෝ ස්ටුඩියෝ
මාධ්ය ඒකකය
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය
කළුතර දිසා ශාඛාව

Leave a Reply