රේණුකා සිල්වා මහත්මිය (පුහුණූ කිරීමේ නායක) නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිඟිති පොතක) ධූරයට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ජාතික පුහුණු කිරීමේ මණ්ඩලයේ නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිගිති හා පෝතක බාලදක්ෂ) ලෙස තේරී පත් වූ  කළුතර දිසා ඛාලදක්ෂ සංගමයේ උණුසුම් සුබ පැතුම් !!!

Continue Readingරේණුකා සිල්වා මහත්මිය (පුහුණූ කිරීමේ නායක) නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිඟිති පොතක) ධූරයට පත්වෙයි

කළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහයේ බාලදක්ෂ ආචාර්ය, කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ දිසා බාලදක්ෂ ආචාර්ය සශික අනුශාන් මුණසිංහ මහතා 2022 අප්‍රේල් මස 7 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සහය…

Continue Readingකළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

කළුතර දිසාවේ පලමු නිල මාධ්‍ය ඒකකය පිහිටුවයි.

කළුතර දිස්ත්‍රික් බාලදක්ෂ කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ  කළුතර දිසාවේ මාධ්‍ය අංශයේ කාර්‍යයන් තවත් ශක්තිමත්ව වඩාත් සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සදහා දිසාවේ ඉදිරි දැක්ම අනුව සහය දිසා කොමසාරිස් (මාධ්‍ය /…

Continue Readingකළුතර දිසාවේ පලමු නිල මාධ්‍ය ඒකකය පිහිටුවයි.

ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය - 2022 ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය මගින් සංවිධානය කළ ජනාධිපති ප්‍රදානය සහතින පත් ප්‍රදානෝත්සවයේ බස්නාහිර පළාත් උත්සවය 2022.02.23 වන දින ජනාධිපති මන්දිරයේදී පැවති ප්‍රධාන උත්සයේදී…

Continue Readingජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022