දොඩංගොඩ ජනාධිපති විද්‍යාලයීල බාලදක්ෂ සමූහය නව වසරේ වැඩ අරඹති

දොඩන්ගොඩ ජනාධිපති විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහය මගින්, නව වසරේ බාලදක්ෂ කටයුතු ආරම්භ කිරීම ආගමික වතාවත් වලට මුල්තැන දෙමින් 2023.01.03 වන දින සිදු කරන ලදි. විදුහල් බුදු මැදුර අභියස කළුතර දිසාවේ ප්‍රධාන…

Continue Readingදොඩංගොඩ ජනාධිපති විද්‍යාලයීල බාලදක්ෂ සමූහය නව වසරේ වැඩ අරඹති

කළුතර දිසා පෝතක රන් දහර – 2023

පෝතක රන්දහර 2023 කළුතර දිසාවේ පෝතක බාලදක්ෂ අංශය මගින් 2023.12.29 වන දින බේරුවල ආරියවංශ විද්‍යාලයේදී පැවති කල මෙම ජාතික වැඩසටහන සදහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස, බේරුවල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ජයන්ත…

Continue Readingකළුතර දිසා පෝතක රන් දහර – 2023

සිඟිති මිණිමුතු – 2023

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ කළුතර දිසා ශාඛාව මගින් ප්‍රථම වරට සිඟිති මිණි මුතු මිත්‍රත්ව වැඩසටහන බප/කළු/දොඩංගොඩ කොස්වත්ත ජනාධිපති විද්‍යාලයෙදී 2023.12.23 දින පවත්වන ලදී. ප්‍රධාන ආරාධිත සහය ප්‍රධාන කොමසාරිස් (සිඟිති) චන්ද්‍රානි…

Continue Readingසිඟිති මිණිමුතු – 2023

21 වන කළුතර මිහිඳු බාලදක්ෂ සමූහයේ කාණ්ඩ පුහුණු කදවුර

21 වන කළුතර මිහිඳු බාලදක්ෂ සමූහය මගින් සංවිධානය කළ කාණ්ඩ පුහුණු කදවුරක් 2023 සැප්තැම්බර් මස 27, 28 සහ 29 දින වල එම විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්විණි. මේ සඳහා මිහිඳු විද්‍යාලයේ…

Continue Reading21 වන කළුතර මිහිඳු බාලදක්ෂ සමූහයේ කාණ්ඩ පුහුණු කදවුර

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ ප්‍රධාමාධාර පුහුණු කඳවුර – 2023

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ වාර්ෂික වැඩ සැලැස්මට අයත් වැඩසටහනක් ලෙස 06 වන වරටත් 2023 සැප්තැම්බර් මස 28-29 යන දෙදින තුළ පූර්ණ කාලීනව පයාගල පොතුවිල මාහා විද්‍යාලය ජාතික පාසල් පරිශ්‍රයේදී ඉතාමත්…

Continue Readingකළුතර දිසා බාලදක්ෂ ප්‍රධාමාධාර පුහුණු කඳවුර – 2023