රේණුකා සිල්වා මහත්මිය (පුහුණූ කිරීමේ නායක) නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිඟිති පොතක) ධූරයට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ජාතික පුහුණු කිරීමේ මණ්ඩලයේ නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිගිති හා පෝතක බාලදක්ෂ) ලෙස තේරී පත් වූ  කළුතර දිසා ඛාලදක්ෂ සංගමයේ උණුසුම් සුබ පැතුම් !!!

Continue Readingරේණුකා සිල්වා මහත්මිය (පුහුණූ කිරීමේ නායක) නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිඟිති පොතක) ධූරයට පත්වෙයි

කළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහයේ බාලදක්ෂ ආචාර්ය, කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ දිසා බාලදක්ෂ ආචාර්ය සශික අනුශාන් මුණසිංහ මහතා 2022 අප්‍රේල් මස 7 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සහය…

Continue Readingකළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය - 2022 ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය මගින් සංවිධානය කළ ජනාධිපති ප්‍රදානය සහතින පත් ප්‍රදානෝත්සවයේ බස්නාහිර පළාත් උත්සවය 2022.02.23 වන දින ජනාධිපති මන්දිරයේදී පැවති ප්‍රධාන උත්සයේදී…

Continue Readingජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

කලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති

කලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් විසින් 74 වන නිදහස් දිනය සැමරීමට සමගාමීව විවිධ වැඩසටහන් කළුතර දිසා කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකරන ලදී. ඒ අතරින්…

Continue Readingකලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති