කළුතර දිසා බාලදක්ෂ ප්‍රධාමාධාර පුහුණු කඳවුර – 2023

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ වාර්ෂික වැඩ සැලැස්මට අයත් වැඩසටහනක් ලෙස 06 වන වරටත් 2023 සැප්තැම්බර් මස 28-29 යන දෙදින තුළ පූර්ණ කාලීනව පයාගල පොතුවිල මාහා විද්‍යාලය ජාතික පාසල් පරිශ්‍රයේදී ඉතාමත්…

Continue Readingකළුතර දිසා බාලදක්ෂ ප්‍රධාමාධාර පුහුණු කඳවුර – 2023

SL Scout Care 2022 – Commiunity Kitchen Kalutara District Program – Inauguration Ceremony

SL Scout Care 2022 - Community Kitchen වැඩසටහනට සමගාමීව පවත්වන ලද කළුතර දිසාවේ සමාරම්භක වැඩසටහන 12 වන කළුතර සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ බාලක අංශයේ මෙහෙයවීමෙන් අගලවත්ත බැපිටීස්ට් දේවස්ථානයේදී සාර්ථකව…

Continue ReadingSL Scout Care 2022 – Commiunity Kitchen Kalutara District Program – Inauguration Ceremony

රටට යුතුකම් කිරීම නිවසින් අරඹමු..

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ඉදිරි දැක්ම වැඩ සටහන යටතේ මෙම ගෙවතු වගා වැඩසටහන සෑම සිඟිති, පෝතක, බාලදක්ෂ, මානවක සහ බාලදක්ෂ ආචාර්ය යන සියලුම සාමාජිකයන්ගේ ගෙවතුවල ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.…

Continue Readingරටට යුතුකම් කිරීම නිවසින් අරඹමු..

කලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති

කලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් විසින් 74 වන නිදහස් දිනය සැමරීමට සමගාමීව විවිධ වැඩසටහන් කළුතර දිසා කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකරන ලදී. ඒ අතරින්…

Continue Readingකලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති

Thuru Kapakaru Programe

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ මූලස්ථානය සහ සිරස ටීවී මාධ්‍ය ජාලය එක්ව දියතු කරනු ලබන රට පුරා පැළ 25000 ක් සිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහනේ කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන 2021 මාර්තු 31 වන දින කළුතර…

Continue ReadingThuru Kapakaru Programe