සාතිශය සංවේගය!

සාතිශය සංවේගය!

CUB News Rovers Scouts SINGITHI
වර්ෂ දෙදහස් හයේ අප්‍රේල් මස එකොළස් වන දින එස් .ඒ. විජේසිංහ හා රූපිකා වික්‍රමාරච්චි යන යුවලට දාව පවුලේ වැඩිමල් පුතු...
Read More
21 වන කළුතර මිහිඳු බාලදක්ෂ සමූහයේ කාණ්ඩ පුහුණු කදවුර

21 වන කළුතර මිහිඳු බාලදක්ෂ සමූහයේ කාණ්ඩ පුහුණු කදවුර

Activities Knowledge News Proficiency Scouts
21 වන කළුතර මිහිඳු බාලදක්ෂ සමූහය මගින් සංවිධානය කළ කාණ්ඩ පුහුණු කදවුරක් 2023 සැප්තැම්බර් මස 27, 28 සහ 29 දින...
Read More
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ ප්‍රධාමාධාර පුහුණු කඳවුර – 2023

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ ප්‍රධාමාධාර පුහුණු කඳවුර – 2023

Activities Annual Programe First Aid News Scouts Social Services
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ වාර්ෂික වැඩ සැලැස්මට අයත් වැඩසටහනක් ලෙස 06 වන වරටත් 2023 සැප්තැම්බර් මස 28-29 යන දෙදින තුළ...
Read More
බප/මතු/ මයුර විශේෂ පාසලේ දරුවන් බාලදක්ෂ පදක්කම් ලබයි.

බප/මතු/ මයුර විශේෂ පාසලේ දරුවන් බාලදක්ෂ පදක්කම් ලබයි.

Achievements Activities News Scouts SDGs
මයුර විශේෂ පාසලේ දරුවන් බාලදක්ෂ ලෝකයට ඇතුළත් වීමේ සිහිනය 2023.03.24 වන දින උත්සවශ්‍රීයෙන් සිදුවුණා. මේ මහඟු කර්තව්‍යය කළුතර දිසා බාලදක්ෂ...
Read More
110 වන සංවත්සර සැමරුම – පෝසටර් තරග ප්‍රතිඵල

110 වන සංවත්සර සැමරුම – පෝසටර් තරග ප්‍රතිඵල

Achievements Activities Annual Programe CUB Greetings National News Scouts SDGs SINGITHI
සිඟිති අංශය ප්‍රථම ස්ථානය - සනුලි ලිනායා - 12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහය දෙවන ස්ථානය - සිතුන් සගීත් -...
Read More
166 වන බීපී දින සැමරුම – කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන

166 වන බීපී දින සැමරුම – කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන

Activities CUB International National News Rovers Scouts SDGs SINGITHI
ලෝක බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ ශ්‍රීමත් රොබට් ස්ටීවන්සන් ස්මිත් බේඩන් පවෙල් සාමි තුමාගේ 166 වන ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් ලොව පුරා බාලදක්ෂයින්...
Read More
75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින්ගේ නිදහස් සිතුවිලි දැක්ම.

75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින්ගේ නිදහස් සිතුවිලි දැක්ම.

Achievements Activities Annual Programe CUB International National News Scouts SDGs SINGITHI
75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින්ගේ නිදහස් සිතුවිලි දැක්ම. සංවිධානය මාධ්‍ය ඒකකය කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමය
Read More
දොළොස්වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මානවක සමාජයෙන් බිහිකරන ලද පළමු මානවකයන් දස දෙනා දිවුරුම් දෙති.

දොළොස්වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මානවක සමාජයෙන් බිහිකරන ලද පළමු මානවකයන් දස දෙනා දිවුරුම් දෙති.

Achievements Activities News Rovers SDGs
දොළොස්වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මානවක සමාජයෙන් බිහිකරන ලද පළමු මානවකයන් දස දෙනා දිවුරුම් දෙති. දොළොස්වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මානවක සමාජයෙන් බිහිකරන ලද...
Read More
සහය දිසා කොමසාරිස්වරුන් සහ දිසා බාලදක්ෂ නායකයින් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන සහ සුහද හමුව – 2023

සහය දිසා කොමසාරිස්වරුන් සහ දිසා බාලදක්ෂ නායකයින් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන සහ සුහද හමුව – 2023

Achievements Activities Annual Programe Corporate News SDGs
සහය දිසා කොමසාරිස්වරුන් සහ දිසා බාලදක්ෂ නායකයින් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන සහ සුහද හමුව - 2023 කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ...
Read More
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ 110 වන සංවත්සරය

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ 110 වන සංවත්සරය

Achievements Activities Annual Programe CUB National News Rovers Scouts SDGs SINGITHI
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයට වසර 110ක් පිරීම නිමිත්තෙන් කළුතර දිසා කොමසාරිස් තුමන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ දිසා සංවත්සර වැඩසටහන් මාලාව...
Read More
පෝතක බාලදක්ෂ සහය ප්‍රධාන කොමසරිස් ධූරයට සුබ පැතුම්

පෝතක බාලදක්ෂ සහය ප්‍රධාන කොමසරිස් ධූරයට සුබ පැතුම්

Achievements CUB National News
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ නව පෝතක බාලදක්ෂ සහය ප්‍රධාන කොමසරිස් ධූරයට තේරී පත් වූ රේණුකා සිල්වා මහත්මියට (පුහුණු කිරීමේ නායක)...
Read More
30 වන කළුතර බාලදක්ෂ සමූහයේ දශක සංවත්සර මිත්‍රත්ත්ව කඳවුර

30 වන කළුතර බාලදක්ෂ සමූහයේ දශක සංවත්සර මිත්‍රත්ත්ව කඳවුර

Achievements Activities News Scouts SDGs
බප/කළු/පොතුවිල මහා විද්‍යාලයීය 30 වන කළුතර බාලදක්ෂ සමූහයේ බාලදක්ෂ අංශය ආරම්භ කර වසර 10 ක සපිරීම නිමිත්තෙන් “එඩිතරව දියුණුව කරා”...
Read More
පළවෙනි අදියර ප්‍රගති සමාලෝචන සම්මන්ත්‍රණය සහ පදක්කම් පැළඳවීම 2022

පළවෙනි අදියර ප්‍රගති සමාලෝචන සම්මන්ත්‍රණය සහ පදක්කම් පැළඳවීම 2022

Achievements Activities Annual Programe National News
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ ශාඛා සංගමයේ පුහුණු කිරීමේ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ පලවෙනි අදියර ප්‍රගති සමාලෝචන සම්මන්ත්‍රණය සහ පදක්කම් පැළඳවීම...
Read More
Rover Ideal Badges Awarding Ceremony & Beach Cleanup Project

Rover Ideal Badges Awarding Ceremony & Beach Cleanup Project

Activities News Rovers SDGs
මානවක පරමාදර්ශ පදක්කම් ප්‍රදානෝත්සවය හා වෙරළ පවිත්‍ර කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය Rover Ideal Badges Awarding Ceremony & Beach Cleanup Project කළුතර දිසාවේ...
Read More
ලෝක ජොටා හා ජොටී වැඩසටහන 2022

ලෝක ජොටා හා ජොටී වැඩසටහන 2022

Activities Annual Programe CUB International National News Rovers Scouts SINGITHI
ලෝක ජොටා හා ජොටී වැඩසටහන 2022 ඔක් 14 සිට 16 දක්වා සාර්ථකව පැවැති අතර එයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය...
Read More
විශ්ව බාලදක්ෂ පාපැදි ජැම්බරිය 2022

විශ්ව බාලදක්ෂ පාපැදි ජැම්බරිය 2022

Activities Annual Programe International National News Scouts
විශ්ව බාලදක්ෂ පාපැදි ජැම්බරිය 2022 ඔක්තොම්බර් මස 08 සිට 09 දක්වා ලොව විවිධ රටවල්වල සාර්ථකව පැවති වැඩසටහනකි. මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව...
Read More
13 වන ජාතික කබෝරිය – කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන

13 වන ජාතික කබෝරිය – කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන

Activities Annual Programe CUB National News SDGs
පසුගිය 16 වැනිදා සිට 18 වැනිදා දක්වා පැවති 13 වැනි ජාතික කබෝරියට සමගාමීව කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමය විසින් සංවිධානය කල...
Read More
National Adult Award Ceremony

National Adult Award Ceremony

Achievements National News
National Adult Award Ceremony organized by Sri Lanka Scout Association will be held on 17-07-2022 at Gold Sands Hotel, Negombo....
Read More
SL Scout Care 2022 – Commiunity Kitchen Kalutara District Program – Inauguration Ceremony

SL Scout Care 2022 – Commiunity Kitchen Kalutara District Program – Inauguration Ceremony

Corporate International National News President Project Scouts SDGs Social Services
SL Scout Care 2022 - Community Kitchen වැඩසටහනට සමගාමීව පවත්වන ලද කළුතර දිසාවේ සමාරම්භක වැඩසටහන 12 වන කළුතර සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර...
Read More
රටට යුතුකම් කිරීම නිවසින් අරඹමු..

රටට යුතුකම් කිරීම නිවසින් අරඹමු..

Activities CUB News Rovers Scouts SDGs SINGITHI Social Services
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ඉදිරි දැක්ම වැඩ සටහන යටතේ මෙම ගෙවතු වගා වැඩසටහන සෑම සිඟිති, පෝතක, බාලදක්ෂ, මානවක සහ බාලදක්ෂ...
Read More
රේණුකා සිල්වා මහත්මිය (පුහුණූ කිරීමේ නායක) නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිඟිති පෝතක) ධූරයට පත්වෙයි

රේණුකා සිල්වා මහත්මිය (පුහුණූ කිරීමේ නායක) නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිඟිති පෝතක) ධූරයට පත්වෙයි

Achievements CUB National News SINGITHI
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ජාතික පුහුණු කිරීමේ මණ්ඩලයේ නව සහකාර පුහුණු අධ්‍යක්ෂක (සිගිති හා පෝතක බාලදක්ෂ) ලෙස තේරී පත් වූ...
Read More
ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මුහුදු මානවක පර්ශද කදවුර 2022

ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මුහුදු මානවක පර්ශද කදවුර 2022

Activities News Rovers
ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මුහුදු මානවක පර්ශද කදවුර 2022 හා ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ බාලක කාණ්ඩ කදවුර 2022.04.09 - 2022.04.11 මතුගම සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය...
Read More
කළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

කළුතර දිසාවෙන් නව සහය මූලස්ථාන කොමසාරිස් වරයෙකු පත්වෙයි

Achievements National News
12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහයේ බාලදක්ෂ ආචාර්ය, කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ දිසා බාලදක්ෂ ආචාර්ය සශික අනුශාන් මුණසිංහ මහතා 2022...
Read More
කළුතර දිසාවේ පලමු නිල මාධ්‍ය ඒකකය පිහිටුවයි.

කළුතර දිසාවේ පලමු නිල මාධ්‍ය ඒකකය පිහිටුවයි.

Achievements Activities News Rovers Scouts SINGITHI
කළුතර දිස්ත්‍රික් බාලදක්ෂ කොමසාරිස් නාමල් ගුරුසිංහ මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ  කළුතර දිසාවේ මාධ්‍ය අංශයේ කාර්‍යයන් තවත් ශක්තිමත්ව වඩාත් සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම...
Read More
12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහය 70 වන සංවත්සරය

12 වන කළුතර ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහය 70 වන සංවත්සරය

Activities CUB News Rovers Scouts SINGITHI
මතුගම සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් බාලදක්ෂ සමූහයට වසර 70 ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් සහ කලුතර දිසාවේ හිටපු දිසා කොමසාරිස් එච්....
Read More
ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

Achievements Activities National News Scouts
ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය - 2022 ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය මගින් සංවිධානය කළ ජනාධිපති ප්‍රදානය සහතින පත් ප්‍රදානෝත්සවයේ බස්නාහිර...
Read More
බී.පී දින වැඩසටහන – 2022

බී.පී දින වැඩසටහන – 2022

Activities Annual Programe CUB News Rovers Scouts SINGITHI
165 වන බී.පී දින වැඩසටහන - 2022 කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමය සහ C.W.W කන්නන්ගර විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහය එක්ව සංවිධානය කරන...
Read More
NTC appointed Mrs. Padmini Kularathne (ADC Cub) – as the Assistant Leader Trainer (ALT)

NTC appointed Mrs. Padmini Kularathne (ADC Cub) – as the Assistant Leader Trainer (ALT)

Achievements News
Congratulations!!! We are happy to inform that the National Training Commissioner appointed Mrs. Padmini Kularathne (ADC Cub) - Kalutara District...
Read More
2022 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයට සුබපැතුම්

2022 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයට සුබපැතුම්

Greetings News Scouts
“උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා” 2022 පෙබරවාරි මස  වන දින සිට ඇරඹෙන අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටින කළුතර දිසාවේ...
Read More
කලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති

කලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති

Activities Annual Programe CUB National News Rovers Scouts SINGITHI Social Services
කලුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් 74 වන නිදහස සමරති කළුතර දිසාවේ බාලදක්ෂයින් විසින් 74 වන නිදහස් දිනය සැමරීමට සමගාමීව විවිධ වැඩසටහන් කළුතර...
Read More
කළුතර සිගිත්තෝ 2022 වැඩ අරඹති

කළුතර සිගිත්තෝ 2022 වැඩ අරඹති

Achievements Activities Annual Programe News SINGITHI
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ "ඉදිරි දැක්ම" වැඩපිළිවෙළ අනුව, සංඛ්‍යාත්මක සහ ගුණාත්මක බවින් පිරිපුන් බාලදක්ෂ දිසාවක් බිහිකිරීමේ අරමුනින් 2022 වර්ශයේ සිගිති...
Read More
1 අදියර පාඨමාලාව (බාලදක්ෂ අංශය)

1 අදියර පාඨමාලාව (බාලදක්ෂ අංශය)

Activities Annual Programe National News Scouts
කලුතර දිසාවේ 2021 වසරේ අවසන් 1 අදියර පාඨමාලාව සාර්ථකව සිදුකෙරේ. බාලදක්ෂ අංශයේ නායක නායිකාවන් පුහුණු කිරීමේ I අදියර පුහුණු පාඨමාලාව...
Read More
කළුතර දිසාවේ පළමු මුහුදු මානවක බාලදක්ෂයින් නිල පදක්කම් පලදී

කළුතර දිසාවේ පළමු මුහුදු මානවක බාලදක්ෂයින් නිල පදක්කම් පලදී

Activities Investments News Rovers
කළුතර දිසාවේ පළමු මුහුදු මානවක බාලදක්ෂයින් නිල පදක්කම් පලදීකළුතර දිසාවේ පළමුවන මුහුදු මානවක සමාජය වන "බ්‍රිවෙස්ටරියන්ස් " මානවක බාලදක්ෂයින්ට සාමාජික...
Read More
The very first virtual Patrol Leader’s Workshop

The very first virtual Patrol Leader’s Workshop

Activities Annual Programe Knowledge National Scouts
The very first virtual Patrol Leader's Workshop organized by the Sir Lankan Scout Association, ended successfully on Tuesday 19th October...
Read More
The New Chief Commissioner

The New Chief Commissioner

Achievements CUB News Rovers Scouts SINGITHI
Mr. Janaprith Fernando Appointed as the new Chief Commissioner of Sri Lanka Scout Association within effected from 1st October 2021...
Read More
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයට නව දිසා කොමසාරිස් වරයෙක් පත් වෙයි.

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයට නව දිසා කොමසාරිස් වරයෙක් පත් වෙයි.

News
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ කළුතර දිසා බාලදක්ෂ ශාඛාවේ අභිනව දිසා කොමසාරිස්තුමා ලෙස නාමල් ප්‍රියන්ත ගුරුසිංහ මහතා ඊයේ (2021.08.13) දින ගරු...
Read More
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ප්‍රථම පාසල් මුහුදු මානවක බාලදක්ෂ සමුහය

කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ප්‍රථම පාසල් මුහුදු මානවක බාලදක්ෂ සමුහය

Achievements Activities Rovers
කළුතර දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ ප්‍රථම පාසල් මුහුදු මානවක බාලදක්ෂ සමුහය ලෙසට ක්‍රිස්ටෝපියන්ස් මුහුදු මානවක සමාජය ස්ථාපිත වූ වගයි. දිවංගත බාලදක්ෂ...
Read More
වෙසක් සතිය – 2021

වෙසක් සතිය – 2021

Activities Annual Programe CUB National Scouts
කලුතර බාලදක්ෂ දිසාවේ පෝතකයින් covid වසංගත කාලය තුල වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ආමිස පූජාවන් පවත්වන්නට සැරසුණු ආකාරයයි මේ. මේ සදහා...
Read More
ලෝක පරිසර දිනය – 2021

ලෝක පරිසර දිනය – 2021

Activities CUB International
පියවර 3 කින් ලෝක පරිසර දිනය උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරන්න ගසක් සිටුවන්න පින්තුරයක් ගන්න ගූගල් පෝරමයේ උඩුගත කරන්න Open Google Form (උඩුගත...
Read More
Thuru Kapakaru Programe

Thuru Kapakaru Programe

Activities CUB Scouts SDGs SINGITHI Social Services
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ මූලස්ථානය සහ සිරස ටීවී මාධ්‍ය ජාලය එක්ව දියතු කරනු ලබන රට පුරා පැළ 25000 ක් සිටුවීමේ ජාතික...
Read More
164th BP Day Celebration

164th BP Day Celebration

Activities National Scouts SDGs SINGITHI Social Services
164 වන බීපී දින සැමරුම් උළෙල සහ රට පුරා පැල 100 000 ක් සිටුවීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය...
Read More
Donation of a complete library to a Rural School in the Matugama Zonal Education Area

Donation of a complete library to a Rural School in the Matugama Zonal Education Area

Activities National President Project Scouts Social Services
Present by - Senior Scout S. M. D. Venumi Kavinhara Christophians Scout Troop W. W. Kannangara Central College - Mathugama...
Read More
Sri Lanka Scouts Care

Sri Lanka Scouts Care

Activities CUB International Scouts SINGITHI Social Services
COVID 19 Pandemic Relief Project, was launched yesterday (20-5-2020) under the patronage of Deputy Chief Commissioner & Member of World...
Read More
Special Appreciation “Zero Waste – Project 2019”

Special Appreciation “Zero Waste – Project 2019”

Achievements Activities CUB International Scouts SINGITHI Social Services
We were able to elevate the project launched by the Kalutara District Association to be one of the "Zero Waste"...
Read More
Fisrst Aid Training Camp – 2020

Fisrst Aid Training Camp – 2020

Annual Programe First Aid Proficiency Scouts
The Scout First Aid Training Camp, organized by the Kalutara District Scout Association, was held for the 5th consecutive year,...
Read More
වාර්ෂික සංඝමිත්තා පෙරහැර 2019

වාර්ෂික සංඝමිත්තා පෙරහැර 2019

Activities Scouts Social Services
බේරුවල වලතර පරමරමණීයාරාම මහා විහාරය මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන සංගමිත්තා පෙරහැර සඳහා කළුතර දිසාවේ බාදක්ෂයින් නියෝජනය කරමින්, කළුතර පොතුවිල...
Read More
Zero Waste -2019 District Level Project

Zero Waste -2019 District Level Project

Activities CUB International Scouts
Zero Waste -2019 District Level ProjectKalutara District Programme of Zero waste national concept 2019.We are very happy to inform that...
Read More
සිඟිති අංශයට නව කොමසාරිස් වරියක් – කළුතර දිසාවෙන්

සිඟිති අංශයට නව කොමසාරිස් වරියක් – කළුතර දිසාවෙන්

Achievements SINGITHI
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ සිඟිති අංශය භාර නව කොමසාරිස්තුමිය ලෙස පත්වූ ජාතික බාලදක්ෂ මුලස්ථාන කොමසාරිස් W.P.P.N රේණුකා සිල්වා මහත්මියට අපගේ...
Read More
වාර්ෂික පළතුරු සත්කාරය – 2019

වාර්ෂික පළතුරු සත්කාරය – 2019

Activities Annual Programe CUB Scouts SINGITHI Social Services
ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ කළුතර දිසා බාලදක්ෂ ශාඛාව මඟින් වාර්ෂිකව වසර 25 කට අධික කාලයක් තිස්සේ පොසාන් පොහොය නිමිත්තෙන් සංවිධානය...
Read More
කළුතර 25 වන රිදී ජුබිලි බාලදක්ෂ දිසා රැළිය – 2018

කළුතර 25 වන රිදී ජුබිලි බාලදක්ෂ දිසා රැළිය – 2018

Activities Annual Programe CUB Scouts SINGITHI
2018 කළුතර දිසා 25 වන රිදී ජුබිලි බාලදක්ෂ රැළිය මෙවර ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පෙබරවාරි 28 සිට මාර්තු 04 දක්වා පොතුවිල...
Read More
බස් මගී ආවරණයක් පිළිසකර කොට ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

බස් මගී ආවරණයක් පිළිසකර කොට ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

Activities President Project Scouts Social Services
30 වන කළුතර පොතුවිල නවෝද්‍යා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහය විසින් තවත් ප්‍රජා සේවා ව්‍යාපෘතියක් 2017 ජූලි මස 21 වන දින හල්කඳවිල...
Read More
බාලදක්ෂ සහන යාත්‍රාව – 2017

බාලදක්ෂ සහන යාත්‍රාව – 2017

Activities President Project Scouts Social Services
30වන කළුතර පොතුවිල මහා විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහයේ ජනාධිපති ප්‍රදානය සඳහා වන ප්‍රජා සේවා ව්‍යාපෘතියක් ලෙස එම විදුහලේ ජනාධිපති ප්‍රදානය අපේක්ෂක...
Read More